Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputu o lijeku, a o rizicima i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika.


Pravilnik o privatnosti | Opći uvjeti korištenja | Reference | Mediji | Kontakt

Copyright© 2018. Altamedics d.o.o., Zagreb.

Lomexin® - osobine lijeka

LOMEXIN®

Izvrstan izbor u terapiji vaginalne kandidijaze[3]

  • učinkovit
  • dobro podnošljiv
  • jednostavan za aplikaciju 
  • siguran je za upotrebu i dobro podnošljiv na mjestu aplikacije[1]
  • lako se lokalno aplicira uz zanemarivu resorpciju u organizam- nema sistemsko djelovanje, a time ni sistemske toksičnosti i nuspojava[1]
  • ima produljeno djelovanje koje omogućava smanjenu pojavu recidiva bolesti i rezistencije[1]
  • ima brzo djelovanje – brz nestanak simptoma (svrbež, peckanje i vaginalni iscjedak)[2]
  • u jednokratnoj dozi od 600 mg, LOMEXIN®reducira broj pacijentica pozitivnih na gljivice i njihove spore (blastospore)[3]
  • ima najbolje djelovanje pri pH 4 (normalan pH rodnice koji kod gljivičnih infekcija ostaje nepromijenjen) u odnosu na mikonazol i klotrimazol[4] 
  • jednodnevna terapija učinkovita je kod blažih, ali i kod kompliciranih infekcija. Intravaginalno apliciran LOMEXIN®od 600 mg jednako je djelotvoran kao oralno primijenjen flukonazol od 150 mg s time da LOMEXIN®prije suzbija svrbež[5] 


Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputu o lijeku, a o rizicima i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika.


Copyright© 2018. Altamedics d.o.o., Zagreb.
Sva prava pridržana.