Opći uvjeti korištenja

Uvjeti korištenja internetske stranice Lomexin®, u vlasništvu je Altamedics d.o.o., Zagreb

A. Opći uvjeti korištenja internetske stranice

Isti uvjeti određuju prava i obveze tvrtke Altamedics d.o.o. Zagreb i korisnika internetske stranice www.lomexin.hr. Korisnici internetske stranice samim ulaskom na internetsku stranicu potvrđuju da su s istim uvjetima upoznati te da će ih poštivati.

Pristup istoj internetskoj stranici je u potpunosti besplatan. Bez obzira na navedeno, tvrtka Altamedics d.o.o., Zagreb će kao dobar gospodarstvenik učiniti sve da internetska stranica nesmetano i kvalitetno funkcionira, koliko je to u njegovoj moći zbog prirode proizvoda.

Tvrtka Altamedics d.o.o.,  Zagreb ne preuzima ni odštetu ni bilo kakvu drugu odgovornost s obzirom na sadržaj i rad internetske stranice. Posebno, ali ne isključivo, ne preuzima odštetu ili druge odgovornosti koje bi mogle proizlaziti iz:

pogrešaka koje su posljedica tehničkih problema na stranici, sadržaja internetske stranice, poveznica koje internetska stranica nudi.

B. Dozvoljena svrha korištenja

Korisnici mogu koristiti internetsku stranicu tvrtke Altamedics d.o.o., Zagreb samo za privatne te nekomercijalne svrhe. Dozvoljen je isključivo uvid u internetske stranice za privatnu uporabu.

Svi drugi oblici korištenja su izričito zabranjeni, ako nije izričito dogovoreno drugačije.

Posebno, ali ne isključivo, zabranjeno je:

bilo kada reproducirati i distribuirati istu internetsku stranicu, prerađivati istu internetsku stranicu, iskorištavati materijale ili moralna autorska prava, druga prava intelektualnog vlasništva, posebna obilježja, osim u slučaju da bi to bilo izričito dozvoljeno od strane tvrtke Altamedics d.o.o., Zagreb, ulaziti na istu internetsku stranicu s bilo kakvom drugom namjerom nego onom određenom u prvom stavku iste točke i/ili poduzimati radnje koje nisu sukladne prvom stavku iste točke.

C. Autorska prava i vlasništvo

Cjelokupan sadržaj internetske stranice www.lomexin.hr u potpunosti je vlasništvo tvrtke Altamedics d.o.o., Zagreb. Sva prava na autorskim djelima na internetskoj stranici su u isključivom vlasništvu tvrtke Altamedics d.o.o., Zagreb.

D. Zaštita privatnosti

Tvrtka Altamedics d.o.o., Zagreb ne prikuplja osobne podatke o osobama koje pretražuju po internetskim stranicama www.lomexin.hr.

E. Informacije

Za sve informacije u svezi s internetskom stranicom, molimo, obratite se tvrtki Altamedics d.o.o., Zagreb na telefon +385 1 3702 860

Altamedics d.o.o., Vrbani 4, 10110 Zagreb