Izvrstan izbor za liječenje
vaginalnih gljivičnih infekcija1

LOMEXIN® 600 mg meke kapsule za rodnicu

LOMEXIN® 200 mg meke kapsule za rodnicu

LOMEXIN® 20 mg/g krema za rodnicu